Back-office
February 14, 2022

Goed opdrachtgeverschap bij zzp inhuur

Uit recent onderzoek gedaan door ZipConomy blijkt dat er nog onvoldoende beleid is op goed opdrachtgeverschap binnen organisaties die werken met zzp’ers. Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts 50% van de onderzochte bedrijven een actief beleid voert rondom dit onderwerp. En dat terwijl 64% van de ondervraagden dit een taak vindt voor de bedrijven zelf. Of dit nu wordt opgepakt vanuit de afdeling HR, inkoop of een aparte inhuur afdeling, duidelijk is dat hier een boodschap ligt voor de markt. Wat is de reden dat bedrijven hier geen actief beleid op voeren? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met goed opdrachtgeverschap? Is er een oplossing voor dit probleem?

Wie is er verantwoordelijk voor goed opdrachtgeverschap?

Het merendeel van de opdrachtgevers ziet goed opdrachtgeverschap als een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek dat ZiPconomy deed naar inhuurtrends. Het onderzoek, ‘Inhuur externen. Trends in 2021-2022’, werd gedaan onder ongeveer 200 organisaties die structureel gebruik maken van extern personeel. Via een anonieme enquête werd het onderzoek uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat slechts 3% van de opdrachtgevers vindt dat goed opdrachtgeverschap de verantwoordelijkheid is van het bureau of de dienstverlener die bemiddelt tussen zzp’er en opdrachtgever. Andere verantwoordelijken zijn de politiek (4%), de branche (2%), de hiring managers (10%) en werkgevers-, werknemers- en zzp-organisaties (17%). Er is dus een relatief kleine rol weggelegd voor dienstverleners.

Bijzonder om te zien dat de meeste opdrachtgevers aangeven zelf met name verantwoordelijke te zijn voor goed opdrachtgeverschap. Want slechts de helft van de opdrachtgevers geeft aan echt een actief beleid te hebben ontwikkeld. 39% geeft aan dat ze dit niet hebben en 11% weet het niet.

Waarom is het belangrijk om te streven naar goed opdrachtgeverschap?

De motieven om wel of niet actief na te denken over goed opdrachtgeverschap zijn verschillend. 6.9% van de opdrachtgevers ziet het als een manier om goede kandidaten te vinden, 27,7% ziet het als een manier om goede kandidaten te behouden. Daarnaast noemt 12,9% een hoger rendement. Het meest voorkomende motief is met 38,6% toch maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat wordt er dan precies bedoelt met goed opdrachtgeverschap?

Bij het invullen van goed opdrachtgeverschap lopen organisaties ook tegen problemen aan. Het grootste struikelpunt bij goed opdrachtgeverschap is de twijfel wat wetmatig is en wat niet. 36,7% van de opdrachtgevers noemt ‘onduidelijke regels’ als belemmering. En 25,3% noemt ‘moeilijkheden in onderscheid werknemers / zzp’ers’.

De definitie die opdrachtgevers hanteren van goed opdrachtgeverschap, geeft ruimte aan een samenwerking die voor beide partijen in het voordeel werkt. Dit is ook in het belang van de opdrachtgevers. Toch zijn er wel een aantal obstakels waar ze tegenaan lopen.

Waar lopen opdrachtgevers nu tegen aan?

Bij het invullen van goed opdrachtgeverschap lopen organisaties ook tegen problemen aan. Het grootste struikelpunt bij goed opdrachtgeverschap is de twijfel wat wetmatig is en wat niet. 36,7% van de opdrachtgevers noemt ‘onduidelijke regels’ als belemmering. En 25,3% noemt ‘moeilijkheden in onderscheid werknemers / zzp’ers’.

Een ander struikelpunt zijn de wensen van zzp’ers zelf, of miscommunicatie daarover. Uit het onderzoek blijkt dat 19% van de opdrachtgevers ervaart dat externen niet zitten te wachten op ‘goed opdrachtgeverschap’. Althans, niet op de invulling die opdrachtgevers daaraan geven.

Wat is de oplossing voor bedrijven die een actieve rol willen aannemen rondom goed opdrachtgeverschap?

ZZP365 biedt mogelijkheden in dit vraagstuk. Bovengenoemde struikelpunten zijn reeds eerder voorzien, hier is een toegankelijke oplossing voor gevonden. ZZP365 is van mening dat de regelgeving rondom zzp veel makkelijker kan en moet! In het online businesspakket werk je volgens de laatste wet en regelgeving, op een simpele manier die voor iedereen te begrijpen en na te leven is. Dagelijkse screening van zzp’ers en het geven van slimme tools waarmee zzp’ers hun zaken goed op orde kunnen hebben. Denk hierbij aan het kiezen van verzekeringen pensioenregelingen, het maken van een jaarplan voor meer inzicht enzovoorts. De tools maken de software aantrekkelijk voor zzp’ers waardoor opdrachtgevers minder weerstand ervaren onder zzp’ers om te werken met het zzp businesspakket. Met ZZP365 werk je mee aan de nieuwe norm voor zzp’end Nederland. ZZP365 is koploper in slimme, verantwoorde oplossingen voor een duurzame toekomst van zzp.Wil je meer weten hoe het businesspakket aansluit bij de wensen van jouw onderneming om actief aan de slag te gaan met een beleid op goed opdrachtgeverschap? Maak vrijblijvend een afspraak of meld je nu aan.

Bron: ZiPconomy

Ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Jody van den Hoven
Marketing- en communicatie medewerker

Wil je meer weten over slim zzp'en?

Laat je gegevens achter en ik bel je terug.

Tessa
Servicemanager

Deel dit bericht op: